Prepoved vegetarijanske hrane v šolah ni medicinsko, temveč politično vprašanje

V zadnjem času so na veliko ogorčenje vegetarijanskih staršev naletela najnovejša priporočila slovenskih pediatričnih sekcij, ki v vrtcih in šolah prepoveduje možnost vegetarijanskih obrokov, razen otrokom s potrjenimi alergijami.

 

Odlomek iz novih priporočil za prehrano v vzgojno-izobraževalnih zavodih:

»V zadnjem času zaznavamo problem vse večjega števila otrok z različnimi dietami, ki niso medicinsko utemeljene. To ima lahko škodljive učinke za otroke, predstavlja pa tudi veliko in nepotrebno breme za vzgojno-izobraževalne zavode. Vzgojno-izobraževalni zavodi niso dolžni zagotavljati medicinsko neutemeljenih diet, kot so npr. diete na podlagi priporočil alternativnih zdravilcev (bioresonanca, homeopatija itn.), določanja specifičnih IgG, verskih in drugih osebnih prepričanj staršev (vegetarijanska, veganska dieta) ter diet, kot npr. »dieta brez konzervansov« in podobno. Medicinsko indicirana dieta mora biti opredeljena v skladu s katalogom diet, kot ga opredeljujeta Pediatrična klinika UKC Ljubljana in Klinika za pediatrijo UKC Maribor.«

Zakaj vegetarijanska prehrana v šolah ni medicinsko vprašanje

Med podpisniki omenjenih priporočil za medicinsko indicirane diete je tudi avtor uradnih Slovenskih smernic za vegetarijansko prehranjevanje otrok, ki jih je pripravil Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana. V teh smernicah zasledimo naslednji citat:

Vegetarijanska prehrana pri otrocih – praktična navodila. Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in nutricionistiko, Pediatrična klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Ne glede, da smernice sicer opozarjajo na nevarnost, da je SLABO načrtovana vegetarijanska prehrana lahko škodljiva, priznavajo, da je vegetarijanska prehrana za otroke ustrezna, če je načrtovana pravilno.

Šolam načrtujejo obroke prehranski strokovnjaki, ki so dovolj usposobljeni, da bi lahko načrtovali tudi ustrezne vegetarijanske obroke. Zato ne obstaja medicinski zadržek, da v šolah ne bi mogli pripravljati ustreznih in zdravih vegetarijanskih obrokov za otroke, ampak je to zgolj predvsem družbeno-politično vprašanje, ali je država pripravljena spoštovati ustavno pravico državljanov, da se odločajo za prehranjevanje po svojih etično-moralnih ali drugih utemeljenih načelih.

Zakaj je izbira vegetarijanske prehrane v vrtcih politično vprašanje

Večina vegetarijancev je izbrala svojo prehrano zato, ker ne želijo podpirati masovnega trpljenja in pobijanja čutečih živali. Nekateri ne podpirajo živinoreje tudi iz okoljskih ali zdravstvenih razlogov. Za vsakega starša pa je normalno, da želi svoje etično-moralne vrednote prenesti na svoje otroke.

Če vegetarijanski starši svojim otrokom doma pripravljajo neustrezno prehrano, je to njihova odgovornost, prav tako kot če vsejedi starši neprimerno prehranjujejo svoje otroke, kar ni redkost. Toda slabo načrtovanje prehrane ni argument, na podlagi katerega bi lahko prepovedali vegetarijansko prehrano v šolah, kjer prehrano načrtujejo usposobljeni strokovnjaki.

Glavno vprašanje glede priprave prehrane v šolah je torej zgolj politično in ne medicinsko: ali bomo v Sloveniji prepovedali etiko, filozofijo, vero in svobodno odločanje o vzgoji, če otrok nima potrjene alergije na vse to? Za to vprašanje pa niso merodajni odločati pediatri.

Seveda je državi najlažje izbrati linijo najmanjšega odpora in poenostaviti postopke. Toda razvoj demokratične družbe zahteva določeno ceno in fleksibilne prilagoditve s strani državnih institucij, ki se pač morajo prilagajati čedalje bolj kompleksnim družbenim normam za zagotavljanje osebnih svoboščin. Otrok preprosto ne moremo diskriminirati na podlagi prehranskih odločitev, če za njih niso škodljive in ne terjajo nemogočih priprav. Priprava vegetarijanske prehrane pa ni neka huda znanost, ki bi bistveno oteževala obstoječe postopke.

Amerika uzakonila vegansko prehrano v javnih ustanovah

Poleti 2018 je Kalifornijska vlada sprejela zakon, ki zavezuje vse javne zavode, da morajo ponujati vegansko opcijo obrokov (https://vegnews.com/2018/9/california-assembly-passes-law-to-require-vegan-meals-in-schools-and-hospitals).

Pri nas država skuša vegetarijansko hrano izriniti iz šol, v Ameriki pa imajo nacionalni program, ki spodbuja in izobražuje šole, kako naj uvedejo veganske opcije. Njihov spodnji video bi si lahko ogledali naši prehranski predstavniki šol, na naslednji povezavi pa obstaja cel kup strokovnih informacij in napotkov, kako uvesti veganske obroke v šolah: https://www.pcrm.org/health/healthy-school-lunches

https://www.youtube.com/embed/6tKimxSSV_4

P. S. O splošno strokovno napačnem stališču slovenskih pediatrov glede vegetarijanske prehrane otrok si lahko preberete tudi obširnejši, strokovno utemeljen ugovor, v članku Odprto pismo zdravnikom, ki vegansko hrano odsvetujejo kot škodljivo in nevarno zdravju otrok ali odraslih.

Avtor: Jure Vrhovnik (7. 9. 2017)

You may also like...