Odprto pismo zdravnikom, ki vegansko hrano odsvetujejo kot škodljivo in nevarno zdravju otrok ali odraslih

Pišem vam v imenu skupinice veganov in veganskih staršev, ki svoje otroke prehranjujejo vegansko. Na televizijskem dnevniku smo zasledili vaše izjave, da je takšno prehranjevanje otrok nevarno in jo zdravniki močno odsvetujete. Ker so vaše trditve vegansko skupnost zelo pretresle, veganom pa je prehrana odraslih in otrok bistvenega pomena, je moje pismo nekoliko daljše, saj bi vam želeli pojasniti svoja stališča.

Vaše odklonilno stališče nas je vznemirilo zato, ker se je večina veganskih skrbnih staršev za takšno prehrano otrok odločila razumno in pretehtano, na podlagi številnih priznanih strokovnih stališč, ki vegansko hrano povsem sprejemajo. V pismu vam prilagamo nekaj uradnih medicinskih stališč razvitejših držav, ki to potrjujejo. Poleg tega pa naša stališča krepijo tudi mnoge praktične osebne izkušnje, ki si jih vegani medsebojno izmenjujemo v družbenih veganskih skupinah, katere štejejo v Sloveniji kar nekaj tisoč članov.

“Kot porodna babica lahko rečem, da so veganke moje najbolj zdrave uporabnice. Cele veganske družine pokajo od zdravja.”

Zgornja izjava je le ena izmed izpovedi, ki jih vegani redno prebiramo v družbenih skupinah. Zasledimo lahko tudi veliko izpovedi veganskih staršev, ki pričajo o zelo uspešnem razvoju in odličnem zdravju svojih veganskih otrok. Med njimi so tudi takšni starši, katerih otroci so veganski že od spočetja naprej in so zrasli v zdrave in močne odrasle; nekateri od njih imajo že svoje potomce in uspešno nadaljujejo s to prehrano.

Tudi slovenski pediatri so uradno mnenja, da je vegetarijanska prehrana otrok lahko ustrezna, če se pravilno načrtuje in izvaja

Vaše kategorično odklonilno stališče o škodljivosti vegetarijanske prehrane otrok nas je zmedlo, saj ni skladno z uradnimi smernicami za vegetarijansko prehranjevanje otrok, ki jih je izdala Pediatrična klinika v UKC LJ. V uvodu smernice sicer otrokom odsvetujejo vegansko prehrano, v nadaljevanju pa vendarle priznavajo: »Starše je potrebno seznaniti, da je vegetarijanska prehrana lahko ustrezna, če se pravilno načrtuje in izvaja, ter če pokrije potrebe (referenčne vrednosti) za vnos hranilnih snovi, upoštevajoč njihov biološki izkoristek glede na starost otroka.«

Vaše skrajno enopolne izjave se nam zato zdijo dokaj nepoštene in zavajajoče (»Veganska prehrana je škodljiva za otrokov razvoj, v skrajnih primerih pa lahko povzroči celo smrt otroka« in »Veganska prehrana za otrokov razvoj ni primerna in je lahko tudi življenjsko nevarna«). Morda so si vaše izjave po svoje prirezali TV uredniki. Kakorkoli, javnost končno sporočilo razume kot da je veganska hrana strupena. Izjave so povzročile, da se na starše veganskih otrok vršijo napadi in negativni pritiski, češ da so popolnoma neodgovorni in nevarni otrokom.

Tudi nepravilno načrtovana vsejeda prehrana je škodljiva in nevarna

Vegani se zavedamo, da lahko preslabo načrtovana veganska prehrana prinese resne negativne zdravstvene posledice. Zato razumemo to plat vašega stališča. Toda usodne posledice lahko povzroči tudi nepravilna vsejeda prehrana. Kljub temu pa so zdravniška stališča mnogo bolj tolerantna, če se otroke hrani z neprimernimi živalskimi živili, ki zagotovo statistično dolgoročno vzrokujejo več boleznim in smrtim, kot pa pravilno vegansko prehranjevanje. Vendar se kljub temu v medijih in zdravniških vrstah izjemno negativno izpostavlja vsak primer podhranjenega veganskega otroka (ki sploh ni podhranjen zaradi veganske hrane, ampak ker ga preprosto premalo hranijo). Po drugi strani pa se zdita javnost in stroka dokaj ravnodušni glede velikega števila vsejedih otrok z izjemno preveliko težo. Bržkone zato, ker je takšnih nevarno predebelih otrok v Sloveniji preveč, da bi lahko vsakega posebej medijsko izpostavljali. Ali pa morda zato, ker Slovenci pregovorno raje iščemo napake pri tistih, ki kakorkoli odstopajo od normalnosti, saj se nam tako ni potrebno soočati z lastnimi napakami.

Tudi vsejedo prehranjevanje otrok brez ustreznega usmerjanja stroke bi prineslo večja tveganja in obolenja. Zato menimo, da ni rešitev kategorična demonizacija veganske prehrane, temveč naj jo zdravniška stroka sprejme in ponudi ustrezno podporo staršem, ki se odločijo za vegansko prehranjevanje otrok. Omenjene uradne smernice za vegetarijansko prehranjevanje otrok, ali pa najsodobnejša navodila o rastlinskem prehranjevanju za splošne zdravnike, se zdijo dobra osnova, ki bi jo morali osvojiti vsi zdravniki in jo ustrezno (neodklonilno) uporabljati pri obravnavi veganskih otrok in odraslih.

Hkrati pa bi se lahko na državnem ali evropskem nivoju sprejeli še dogovori o dodajanju kritičnih veganskih hranil v specifične prehranske izdelke (npr. dodajanje B12, D in kalcija v rastlinska mleka in kosmiče). V takšnih ukrepih ne vidimo nobenega zadržka, saj vsi uživamo jodirano sol zato, ker v običajni vsejedi prehrani manjka ta kritični element. Pa medicina kljub temu ne demonizira vsejede prehrane kot škodljive in nevarne zato, ker bi brez jodirane soli poraslo število golšavih vsejedih ljudi.

Veganstvo je zadnja leta v izjemnem porastu

Delež veganov pri nas in v svetu vztrajno rase (število veganov v Veliki Britaniji je v zadnjih 10 letih poraslo za 360% – na več kot pol milijona Britancev). Zato menimo, da bi morala medicinska stroka pripoznati ta način prehranjevanja in se potruditi poiskati ustrezne rešitve, da bo lahko tudi ta skupina deležna ustrezne strokovne pomoči in podpore.

Večina veganov se za takšno prehranjevanje ne odloča iz nekih trendovskih kapric ali neracionalnih religioznih razlogov. Vedno več vsejedih ljudi spoznava, da bi lahko s prehodom na rastlinsko prehranjevanje učinkovito omilili nekaj največjih sodobnih dilem: ekološke, etične, družbeno-ekonomske in tudi marsikatere zdravstvene. Večina veganov odgovorno in resno preuči zdravstvena tveganja in se temu ustrezno ravna. Določen delež pa jih seveda stvari jemlje prelahko in manj odgovorno (kar je normalen pojav tudi pri vsejedih). Takšne ljudi bi morala stroka ustrezno izobraževati. Ne kategorično odklonilno, temveč sprejemajoče z ustreznimi opozorili, nasveti in spremljajoč njihove specifične dejavnike tveganja.

Napredne države smatrajo vegansko prehranjevanje kot primerno v vseh življenjskih obdobjih, tudi za dojenčke, otroke in športnike

USA – ACADEMY OF NUTRITION AND DIETETICS:
»It is the position of the Academy of Nutrition and Dietetics that vegetarian diets can provide health benefits in the prevention and treatment of certain health conditions, including atherosclerosis, type 2 diabetes, hypertension, and obesity. Well-designed vegetarian diets that may include fortified foods or supplements meet current nutrient recommendations and are appropriate for all stages of the life cycle, including pregnancy, lactation, infancy, childhood, and adolescence. The Academy of Nutrition and Dietetics is the world’s largest organization of food and nutrition professionals, having over 100,000 credentialed practitioners.«
http://www.eatrightpro.org/~/media/eatrightpro%20files/practice/position%20and%20practice%20papers/position%20papers/vegetarian-diet.ashx

BRITISH NUTRITION FOUNDATION:
»One of the UK’s longest-standing organisations that represents dietetics and nutrition, the British Dietetic Association, has affirmed that a well-planned vegan diet can “support healthy living in people of all ages”. The British Dietetic Association (BDA), founded in 1936, is the professional association and trade union for dietitians in Great Britain and Northern Ireland. The BDA has renewed its memorandum of understanding with The Vegan Society to state that a balanced vegan diet can be enjoyed by children and adults, including during pregnancy and breastfeeding, if the nutritional intake is well-planned. Studies of UK vegetarian and vegan children have revealed that their growth and development are within the normal range.«
https://www.bda.uk.com/news/view?id=179
https://www.nutrition.org.uk/attachments/106_Vegetarian%20nutrition.pdf

BRITISH NATIONAL HEALTH SERVICE:
»With good planning and an understanding of what makes up a healthy, balanced vegan diet, you can get all the nutrients your body needs.« http://www.nhs.uk/Livewell/Vegetarianhealth/Pages/Vegandiets.aspx

ITALIAN SOCIETY OF HUMAN NUTRITION
»Vegetarian diets that include a wide variety of plant foods provide adequate nutrient intake for Italians of all ages.«
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939475317302600

DIETITIANS OF CANADA:
»A healthy vegan diet has many health benefits including lower rates of obesity, heart disease, high blood pressure, high blood cholesterol, type 2 diabetes and certain types of cancer… A healthy vegan diet can meet all your nutrient needs at any stage of life including when you are pregnant, breastfeeding or for older adults.«
http://www.dietitians.ca/Your-Health/Nutrition-A-Z/Vegetarian-Diets/Eating-Guidelines-for-Vegans.aspx

DIETITIANS ASSOCIATION OF AUSTRALIA:
»Vegan diets are a type of vegetarian diet, where only plant-based foods are eaten. They differ to other vegetarian diets in that no animal products are usually consumed or used. Despite these restrictions, with good planning it is still possible to obtain all the nutrients required for good health on a vegan diet.«

http://daa.asn.au/for-the-public/smart-eating-for-you/nutrition-a-z/vegan-diets/

[dodatek okt. 2018]:
Leta 2017 je portugalski parlament sprejel zakon, da morajo vse javne ustanove (vrtci, šole, univerze, bolnice, zapori) v svojih menzah obvezno ponuditi tudi vegansko opcijo obrokov:

Zakaj potem sploh naši zdravniki odsvetujejo veganstvo?

Po naših informacijah se odklonilno stališče slovenskih zdravnikov pediatrov do veganske hrane otrok opira predvsem na trditev v naslednjem poročilu:
Complementary feeding: A commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition
»Infants and young children should not be fed a vegan diet.«

Kot medicinski laiki smo pregledali to poročilo in odkrili, da se odsvetovanje veganske hrane otrokom opira zgolj na vir 23 (Dagnelie PC, van Staveren WA. Macrobiotic nutrition and childhealth: results of a population-based, mixed-longitudinal cohortstudy in The Netherlands. Am J Clin Nutr 1994;59). Torej na Nizozemsko raziskavo o makrobiotični (ne veganski) prehrani iz leta 1994 (!). Morda se motimo, toda zdi se nam zelo pomanjkljivo in trhlo, če se stališče opira na tako zastarel in nezanesljiv vir, saj se je pred 20 leti vedelo in ukrepalo bistveno manj glede tega, na katera kritična hranila morajo biti pozorni vegani. Študije držav, ki sprejemajo veganstvo, se opirajo na številne sodobnejše in zanesljivejše vire.

Danes večina veganov že dobro pozna in upošteva opozorila, da morajo jemati vitamin B12, skrbeti za zdrav nivo vitamina D in uživati polnovredno in pestro rastlinsko prehrano, ki je dovolj bogata z beljakovinami, vitaminom A, maščobami omega 3, kalcijem, železom in cinkom. Splošne smernice o virih kritičnih hranil za vegane so dovolj podrobno in razumljivo predstavljene s strani Slovenskega veganskega društva, ki naredi izjemno veliko v smeri ozaveščanja in izobraževanja na tem področju.

Kdaj bo tudi Slovenija postala sodobneje usmerjena do veganstva – enega najbolj rastočih družbenih gibanj v postindustrijski družbi?

Glede na tolerantna stališča uradne medicine razvitih medicinskih sistemov do veganstva, si želimo, da bi tudi slovenska medicina pričela upoštevati številne sodobnejše raziskave, ki ugotavljajo pozitivne zdravstvene učinke pravilne veganske prehrane. Zlasti pa upamo, da bodo slovenski zdravniki začeli bolj tolerantno sprejemati, usmerjati in nadzorovati zdravje ljudi, ki smo se odločili za tak način prehranjevanja.

V veganskih družbenih skupinah ne želimo več prebirati anekdot veganskih staršev, ki si pediatrom ali osebnim zdravnikom sploh ne upajo omenjati, da so njihovi otroci vegani, saj drugače doživljajo ogorčene izpade zdravnikov (a ne pri vseh, so tudi svetle izjeme). Zato so starši na obisku pri zdravniku pač lepo tiho, v sebi pa se muzajo, ko jim zdravnik pohvalno kaže pozitivne izvide o odličnem zdravju njihovih otrok. Kakšen starš se potem le opogumi in prizna, da hrani otroka vegansko. V naslednjem trenutku pa lahko opazuje šokiran izraz zdravnika, ki se mu zdi takšen izid skrajno nemogoč čudež.

Takšne anekdote so pokazatelj, da je potrebno naše zdravnike bolj informirati o veganstvu, saj od njih res ne pričakujemo, da bodo v 3. tisočletju verjeli v čudeže (ki to sploh niso).

P. S. Pismo je vsem zdravnikom namenjeno zelo dobronamerno, z dolžnim razumevanjem njihovih dilem in odgovornosti, s katerimi se morajo srečevati pri svojem delu. Prijazna kritika in naše ideje so zapisane v upanju na konstruktiven razmislek in sprejem naših stališč.

Viri:

Avtor: Jure Vrhovnik (12. 8. 2016)

You may also like...