Nepismenost ali nestrokovnost slovenskih pediatrov?

Slovenski pediatri namenoma lažejo ali pa so znanstveno nepismeni. Tretje možnosti ni.

Na spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je bila objavljena skupna izjava na temo morebitne nove ureditve vrtčevske in šolske prehrane. Izjava je nastala na Pediatrični kliniki v Ljubljani, podpisanih pa je še nekaj pediatričnih združenj. V izjavi nasprotujejo uvedbi možnosti izbire rastlinskih obrokov [https://www.kclj.si/dokumenti/Odziv_na_predlog_Strateskega_sveta_za_prehrano_06042023.pdf].

S kakšnimi “strokovnimi argumenti” v Pediatrični kliniki temu nasprotujejo?

  1. Trdijo, da je za del porasta motenj hranjenja pri otrocih in mladostnikih krivo tudi promoviranje veganske prehrane. Pri tem citirajo naslednji vir: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7823335/. Vir, ki ga citirajo, nikakor ne vsebuje te trditve. V tej raziskavi znanstveniki jasno trdijo, da povezava med brezmesnimi načini prehranjevanja in motnjami hranjenja obstaja verjetno predvsem zato, ker oseba s patologijo motnje hranjenja išče dodatna živila za izključitev iz prehrane. “Commenting on potential causal associations, numerous individuals with disordered eating habits and a history of vegetarianism report that the adoption of a vegetarian diet followed their disorder [7,8,17,23,30].” S svojo trditvijo naši “strokovnjaki” kažejo, da ne razumejo niti razlike med korelacijo in vzročno posledično zvezo, kar je bila sicer ena prvih stvari, ki bi se jo morali naučiti na fakulteti. Sramota.
  2. Trdijo, da smernice Evropskega združenja ESPGHAN odsvetujejo veganski način prehranjevanja pri malčkih, otrocih in mladostnikih. Pri tem citirajo naslednji vir: https://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/2017/01000/Complementary_Feeding__A_Position_Paper_by_the.21.aspxTudi v tem primeru gre pri slovenskih pediatrih za očitno potvorbo trditve, saj vir, ki ga citirajo, nikakor ne vsebuje takega stališča. V tem nekakovostnem viru (ESPGHAN) se namreč pisci dotikajo izključno tematike uvajanja goste hrane pri 4-12 mesečnih dojenčkih in ne podaja nobenega stališča o vrtčevskih in šolskih otrocih. Poleg tega tudi ESPGHAN potvarja edini vir, ki ga uporabijo, saj le ta veganskega prehranjevanja sploh ne odsvetuje:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21912895/
    Tudi to kaže, da citiranih virov niti brali niso, jih niso razumeli ali pa preprosto lažejo.

To sta edina strokovna vira, na katera se naslanjajo v skupni izjavi, ki je nastala na Pediatrični kliniki. Izgleda da se je slovenska “stroka” tako zelo navadila na to, da strokovnost ni potrebna, da so ogorčeni nad tem, da je Strateški svet za prehrano vztrajal pri recenziji novih smernic. In točno to recenzijo želijo zdaj prikazati kot “nestrokovno”. Sramota.

Vsakemu uglednemu strokovnjaku bi se morala zdeti recenzija njegovega dela dobrodošla, saj tako še nadalje pridobiva znanje skozi vseživljenjsko strokovno udejstvovanje.

Pisne izjave pediatrov ne kažejo le na diskriminacijo veganov, pač pa tudi na zelo resen problem malomarnosti ljudi, ki bi v Sloveniji morali skrbeti za zdravje naših otrok. Zaradi nenehnega šikaniranja veganskih otrok se ogromno staršev izogiba stikom s pediatri, kar pa je lahko celo usodno. In če se bo kdaj ponovila kakšna tragedija, bodo pediatri s prstom ponovno kazali na veganske starše, nikoli nase.

Te izjave so podpisali našteti posamezniki in ustanove. Opazite lahko, da svojih kilometrskih nazivov niso pozabili točno napisati:

izr. prof. dr. Nataša Bratina, dr. med., spec. pediatrije, predsednica Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo

izr. prof. dr. Nataša Toplak, dr. med., spec. pediatrije, predsednica Strokovnega sveta za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu

doc. dr. Marko Pokorn, dr. med., spec. pediatrije, strokovni direktor Pediatrične klinike UKC Ljubljana

izr. prof. dr. Jernej Dolinšek, dr. med., spec. pediatrije, predstojnik Klinike za pediatrijo UKC Maribor ter član Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo

izr. prof. dr. Matjaž Homan, dr. med., spec. pediatrije, namestnik strokovnega direktorja Pediatrične klinike UKC Ljubljana ter član Razširjenega strokovnega kolegija za pediatrijo

asist. dr. Matjaž Homšak, dr. med., spec. pediatrije, predsednik Združenja za pediatrijo pri Slovenskem Zdravniškem društvu

prim. Polonca Truden Dobrin, dr. med., MSc (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), spec. epidemiologije, spec. javnega zdravja, Vodja Programa ZDAJ – Zdravje danes za jutri, NIJZ

Denis Baš, dr. med., spec. pediatrije, predsednik Sekcije za primarno pediatrijo pri Slovenskem Zdravniškem društvu

asist. dr. Mojca Juričič, dr. med., spec. šolske medicine in javnega zdravja, predsednica Sekcije za šolsko, študentsko in adolescentno medicino pri Slovenskem Zdravniškem društvu

Andreja Širca Čampa, univ. dipl. inž. živ. tehnol., klinična dietetičarka, vodja Službe za dietoterapijo in bolniško prehrano Pediatrične klinike UKC Ljubljana

doc. dr. Evgen Benedik, univ. dipl. inž. živ. tehnol., klinični dietetik, Klinični oddelek za gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano Pediatrične klinike UKC Ljubljana in Skupina za humano prehrano, Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Univerzitetni klinični center Maribor

Združenje za pediatrijo pri Slovenskem Zdravniškem društvu

Program preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov Program ZDAJ – Zdravje danes za jutri

Sekcija za šolsko, študentsko in adolescentno medicino pri Slovenskem Zdravniškem društvu

Sekcija za primarno pediatrijo pri Slovenskem Zdravniškem društvu

Več recenzij novih Smernic za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih si lahko preberete tule:
https://www.gov.si/novice/2023-04-04-strateski-svet-za-prehrano-o-recenziji-smernic-za-prehranjevanje-v-vzgojno-izobrazevalnih-zavodih/

Avtor: Slovensko vegansko društvo

You may also like...